Datum objave: 29.06.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Asistent/ka v nazivu asistent/ka  (10001 IX 3) za področje zborovskega dirigiranja (1 delovno mesto)
Zaposlitev je za določen čas 2 let s polnim delovnim časom
Sklenitev delovnega razmerja: 1.10.2009

Pogoji za opravljanje dela

 • Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer glasbena pedagogika ali ali  magisterij stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.)
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za zborovsko dirigiranje

Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo je 8 dni od objave.

Kontaktna oseba:
Tajnik Akademije za glasbo
Mojca Žugelj Marič