Datum objave: 03.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

Razpisano delovno mesto:

 • visokošolski učitelj za didaktiko slovenskega jezika
 • za določen čas, za nadomeščanje delavke v času porodniške odsotnosti,
 • delo s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela:

 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za didaktiko slovenskega jezika
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

Rok za prijavo: 12 dni, do vključno 15. 7. 2009

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: