Datum objave: 07.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 
(rok od  07.07.2009 do 11.07.2009)

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT Z DOKTORATOM (M/Ž)
za določen čas s polnim delovnim časom  (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu)


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti s področja biotehnologije
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • eno leto delovnih izkušenj


3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: 5 dni  od 07. 07. 2009   do vključno 11. 07. 2009

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tea Kuzman

Telefonska številka: 256-48-72