Datum objave: 10.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Zdravstvena fakulteta, Poljanska cesta 26 a, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: visokošolski učitelj lektor za Angleški jezik (šifra DM D010004)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom.


Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: profesor angleščine
 • Veljavni habilitacijski naziv: lektor za Angleški jezik

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost,
 • retorične sposobnosti,
 • smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.


Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
 • izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih - specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…)
 • pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov
 • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah), skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


Datum pričetka dela: 1.10.2009

Rok za prijavo: 15 dni (od 10.7. do 25.7.2009)

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: