Datum objave: 09.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE BOTANIKA   (M/Ž) za določen čas  enega leta s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti s področja biologije
  • izvolitev v naziv asistent za področje Botanika

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo:  od 09.07.2009  do vključno 16.07.2009

Pričetek dela 01.10.2009.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija  Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 256 69 94