Datum objave: 09.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT v nazivu Asistent/Asistent z magisterijem/Asistent z doktoratom
za nedoločen čas, delo s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • veljaven habilitacijski naziv: asistent za arheologijo
  • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
  • reference s področja arheologije zgodnjega srednjega veka

3. Kratek opis del in nalog:

  • izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,
  • opravljanje drugih dela po odredbi neposredno predpostavljenega vodje oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 16.07.2009

5. Nastop dela: 1. 10. 2009

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: