Datum objave: 09.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI  UČITELJ (D019001) v nazivu (3) docent ali izredni profesor (2) ali redni profesor (1) za področje računalništva in informatike
6 prostih delovnih mest. Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje računalništva in informatike
 • Funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev 
 • Kandidat/ka naj izkaže predavateljsko pedagoške izkušnje in znanstvene dosežke

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • skrbi za varno delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne  opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta (pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov)

4. Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave oz. objava od dne 09.07.2009 do vključno 06.09.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mira Škrlj
Telefonska številka: 01 4768 304
E-mail:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, bibliografijo, odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv na UL.