Datum objave: 10.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
UNIVERZITETNI UČITELJ NA INŠTITUTU ZA FARMAKOLOGIJO IN EKSPERIMENTALNO TOKSIKOLOGIJO
za nedoločen čas, s polnim  delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat  znanosti
 • Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
 • Znanje slovenščine
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Začetek dela: 1.11.2009

5.  Rok za prijavo: 90 dni, od 10.7.2009

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnik Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo: prof. dr. Lovro Stanovnik
Telefonska številka: 01 543 7330