Datum objave: 10.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
RAZISKOVALEC/KA VII/2-0

Čas trajanja: določen čas petih let in polni delovni čas, poskusno delo – 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetni diplomirani inženir strojništva ali univerzitetni diplomirani fizik
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
  • zaželeno: starost kandidata do vključno 28 let, povprečna ocena izpitov in vaj najmanj 8 ali več, poznavanje računalniške numerične metode, mehanike ali fizike deformabilnih teles,
  • pripravljenost za podiplomsko usposabljanje.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 20 dni, do vključno 30.07.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: