Datum objave: 17.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

2. Rzpisano delovno mesto: ASISTENT/KA (za upravno-pravno področje)

3. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba pravne smeri (ali magister prava ali doktor prava),
  • izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva Univerze v Ljubljani (asistent) po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
  • povprečna ocena izpitov vseh letnikov brez ocene diplomske naloge najmanj 8,
  • usmerjenost k znanstveno-raziskovalnemu delu,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • znanje angleškega jezika.

4. Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

5. Rok za prijavo: do vključno 17. 8. 2009

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-pošta:

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, potrdilo o povprečni oceni študija, bibliografijo, morebitno odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv na UL.