Datum objave: 17.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ ( za upravno-pravno področje)

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • magisterij znanosti (prejšnji),
 • izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva Univerze v Ljubljani (višji predavatelj – upravno-pravno področje) po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
 • znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
 • retorične sposobnosti,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • aktivno znanje angleškega jezika; znanje za uporabo računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.).

4. Rok za prijavo: do vključno 15. 10. 2009.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-pošta:

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, bibliografijo, morebitno odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv na UL.