Datum objave: 17.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ za področje računovodstva in revizije (M/Ž) v nazivu predavatelj ali višji predavatelj (1 delovno mesto)

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 01.11.2009 za nedoločen čas s polnim delovnim časom.


2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • univerzitetna izobrazba z ustreznega področja,
 • veljaven habilitacijski naziv predavatelja ali višjega predavatelja za področje računovodstva in revizije,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika.


3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:

V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.

4. ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: 01.11.2009

5. ROK ZA PRIJAVO: 90 dni od dneva objave oz. do 19.10.2009

6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:
Ime in priimek: Dijana Llugolli
Telefonska številka:01 5892 590
E-mail: