Datum objave: 23.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za elektrotehniko
     Tržaška cesta 25
     1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) z nazivom izredni profesor  za področje Elektrotehnika (M/Ž)
 • s predvideno obremenitvijo: 50% predavanj pri predmetih Nelinearni elementi in Elektronska vezja in 50% raziskovalnim delom
 • Za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž).

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti 
 • izvolitev v naziv izredni profesor profesor za področje Elektrotehnika
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika.
 • retorične sposobnosti.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti v okviru raziskovalne skupine,
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • priprava poročil in elaboratov o raziskavi,
 •  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo:

90 dni od 24.7.2009
      Začetek dela: 1.11.2009

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail:  vera.wabra fe.uni-lj.si