Datum objave: 27.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ/DOCENT za področje diskretne ali računalniške matematike
 • (Šifra DM: D019001 / IX.)
 • za nedoločen čas in s polnim delovnim časom,
 • od 01.10.2009 dalje.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti,
 • veljavni habilitacijski naziv docenta s področja diskretne ali računalniške matematike,
 • uspešno raziskovalno delo,
 • izkazana sposobnost pridobivanja raziskovalnih sredstev,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo: 30 dni, do 27. 8. 2009.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: