Datum objave: 30.07.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: EKONOMSKA FAKULTETA


1. Razpisano delovno mesto:

 • ZNANSTVENI DELAVEC – ZNANSTVENI SVETNIK (M/Ž)
 • Delovno mesto se objavlja za zaposlitev s predvidoma 01.10.2009 za določen čas enega leta s krajšim 25 % delovnim časom
 • Pogoji za opravljanje dela:
 • Doktorat znanosti ustrezne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv Znanstveni svetnik
 • Inovativnost
 • Smisel za organizacijo dela in komunikativnost

2. Kratek opis dela in nalog:

 • Delo na navedenem delovnem mestu obsega:
 • Znanstveno-raziskovalno delo v okviru raziskovalne projektne oz. Programske skupine,
 • Organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • Povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • Sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • Strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • Pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavi, skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

3. Rok za prijavo:

Delovno mesto bo objavljeno na območni enoti Zavoda RS za zaposlovanje dne 31.07.2009 s 5-dnevnim rokom za prijavo.

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Dijana Llugolli
Telefonska številka: 5892 – 590
E-mail: