Datum objave: 20.08.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – za področje razvoja kakovosti in storitev za študente
 • šifra DM: J017108/
 • Tarifni razred: VII/2
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 •  Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba družboslovne smeri
 • tri leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti

3.    Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • pripravlja predloge in izhodišča za oblikovanje strategije vodstva UL na področju kakovosti in storitev za študente
 • sodeluje s članicami in svetuje članicam na področju izboljševanja kakovosti in storitev za študente
 • koordinira in spremlja kakovost UL na različnih področjih (izobraževalno področje, raziskovalno in razvojno področje, področje mednarodne izmenjave,…)
 • letno spremlja kazalce kakovosti UL in jih interpretira ter na podlagi tega pripravi predlog potrebnih ukrepov za izboljšave Vodstvu UL
 • sodelovanje pri izvedbi notranjih in zunanjih evalvacij kakovosti
 • opravlja strokovno administrativna dela za Komisijo za samoocenjevanje kakovosti, Komisija za spremljanje uresničevanja strategije
 • izvaja analize in pripravlja strokovna poročila na področjih kakovosti in storitev za študente
 • sodeluje pri izvedbi storitev Kariernega centra UL (študijsko svetovanje, karierno svetovanje, organizacija dogodkov, izvedba ankete o zaposljivosti diplomantov,…)
 • sodeluje pri spodbujanju obštudijskih dejavnosti študentov (tutorstvo, (so)organizacija dogodkov za neformalno izobraževanje,na področju umetnosti in kulture)
 • skrbi za informiranje članic, vodstva UL, uprave UL, učiteljev in študentov ter širše javnosti o delu univerze na področju kakovosti in storitev za študente,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.


4.    Rok za prijavo:

21.8.2009 – 29.8.2009
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

5.    Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):

Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: