Datum objave: 25.08.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
 
TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: 

 • POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2
 • (za univerzitetne kadrovske zadeve)                               /šifra DM: J017902/
 • Tarifni razred: VII/2
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 •  Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani pravnik
 • dobro poznavanje delovno pravne zakonodaje
 • poznavanje plačnega sistema v javnem sektorju
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost

3.    Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih služb rektorata
  v skladu s sklepi organov univerze in veljavnimi predpisi opravlja naloge s svojega
    delovnega področja,
 •   izvršuje na svojem področju in po navodilih rektorja, prorektorjev in glavnega tajnika
 •   sprejete sklepe organov univerze in delovnih teles,
 •   pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem delovnem področju,
 •   pripravlja osnove za splošne akte univerze,
 •   samostojno vodi zadeve različnih področij,
 •   sodeluje z rektorjem, prorektorji, glavnim tajnikom in drugimi vodji univerzitetnih služb pri
 •   reševanju aktualnih vprašanj vodenja in tekočih nalog
 •   na svojem delovnem področju svetuje in nudi strokovno pomoč tajnikom članic univerze
    in drugim zaposlenim v tajništvih ali na članicah,
 •   opravlja naloge po navodilih, sklepih in smernicah, ki jih določi rektor, prorektorji, glavni
     tajnik ali senat UL.

Podrobnejši opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo v kadrovski službi univerze,
 • analizira stanje in pripravlja izhodišča za oblikovanje enotne kadrovske politike na UL,
 • pripravlja notranja merila (normative in standarde) za izvajanje in vrednotenje pedagoškega  
    in raziskovalnega dela,
 •   spremlja in sodeluje s pristojnimi institucijami pri oblikovanju oz. inplementaciji plačnega
    sistema,
 •   pripravlja predloge sklepov za organe UL na področju kadrovske politike UL in vrednotenja  
    dela na UL,
 •   koordinira izvajanje sprejete skupne kadrovske politike in uporabe meril za vrednotenje dela
    v okviru UL,
 •   sodeluje z drugimi vodji univerzitetnih služb pri reševanju aktualnih vprašanj vodenja,
 •   izvršuje sprejete sklepe organov, delovnih teles in neposredno predpostavljenih,
 •   svetuje in nudi strokovno pomoč s svojega delovnega področja tajnikom članic univerze in drugim zaposlenim na rektoratu ali na članicah,
 •   samostojno vodi projektne skupine za najzahtevnejše projekte na svojem področju,
 •   opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.


4.    Rok za prijavo:
 
25.8.2009 – 2.9.2009

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

5.    Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):

Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: