Datum objave: 01.09.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisani delovni mesti:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za onkologijo in radioterapijo za
 • nedoločen čas z nepolnim delovnim časom – dve delovni mesti.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktor medicine.
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Onkologija in radioterapija.
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas na Onkološkem inštitutu oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, od 1.9.2009

 5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: