Datum objave: 01.09.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za oftalmologijo za
 • nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktor medicine
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Oftalmologija
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
 
8 dni, od 1. 9. 2009 do 10. 9. 2009.


5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: