Datum objave: 11.09.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 
Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
              Jamova cesta 2, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT na Prometno tehniškem inštitutu – D010001
 • s polnim delovnim časom, za določen čas 2 leti

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • magister gradbeništva (VIII)
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Prometno inženirstvo
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • znanja za uporabo računalniških programov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:

Datum objave: 11.9.2009, rok 8 dni; do 19.9.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: