Datum objave: 18.09.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Topniška ulica 31, 1000 
              LJUBLJANA


1. Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj – redni profesor
 • (izvedba predavanj pri predmetih Management v socialnem delu I in II)
 • (Zaposlitev za določen čas dveh let s polovičnim delovnim časom - začetek dela je 1.10.2009.)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: univ.dipl.org.dela
 • Veljaven habilitacijski naziv redni profesor za področje organizacije  in managementa človeških virov in neprofitnih organizacij
 • Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov, uporaba računalniških orodij in aktivno znanje angleškega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnimi načrti in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

8 dni - do 26.9.2009
(Objava na Zavodu RS za zaposlovanje 18.9.2009)


5. Kontaktna oseba na članici

Ime in priimek: Alenka Majer, univ.dipl.prav.
Telefonska številka: 01/300-62-36
E-mail: