Datum objave: 21.09.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:  AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
  Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • UNIVERZITETNI/A UČITELJ/ICA ZA PODROČJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Priznanje pomembnih umetniških del
 • Veljaven habilitacijski naziv docent/ka za področje vizualnih komunikacij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje umetniškega in  raziskovalnega dela ter študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • umetniško in znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:
90 dni, od 18. 9. 2009 do 17. 12. 2009

Nastop dela 1. 3. 2010

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Prof. Bojan Gorenec 
Telefonska številka: 251 27 26
E-mail: