Datum objave: 25.09.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok prijave do  29. 09. 2009)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111,
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT za področje  EKOLOGIJA   
 • (M/Ž) za določen čas enega leta  s krajšim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba
 • izvolitev v naziv asistent za področje Ekologija
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • znanja za uporabo računalniških programov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo: 

od 25. 09. 2009  do vključno 29. 09. 2009

Začetek dela: 1. 10. 2009

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija  Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 256 69 94