Datum objave: 07.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/KA za področje Specialna in rehabilitacijska pedagogika(M/Ž)
 • za določen čas (2 leti)
 • s polnim delovnim časom od 01.11.2009 dalje.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba: prof. defektologije – za telesno invalidne in dolgotrajno bolne .
 • Vpis na podiplomski študij SRP in izvolitev v naziv oz. v postopku izvolitve v  habilitacijski naziv.
 • Univ.prof. defektologije za področje dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju, gibalno oviranimi in dolgotrajno bolnimi.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.     Rok za prijavo:
 14 dni od objave

5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Mlakar
Telefonska številka: 01 / 5892 305
E-mail: