Datum objave: 09.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO


2. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/KA (za področje informatike v javni upravi)
 • Delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta (nadomeščanje začasno odsotne delavke).

3. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba računalniške, informacijske ali druge ustrezne smeri,
 • izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva Univerze v Ljubljani – asistent,
 • po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • znanje za uporabo računalniških orodij,
 • znanje angleškega jezika.

4. Kratek opis dela in nalog:

 • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke,
 • kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).


5. Rok za prijavo: 5 dni od objave.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Telefonska številka: 01 5805 560
E-mail:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in potrdilo o povprečni oceni študija, brez ocene diplomske naloge.