Datum objave: 09.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO


2. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/KA (za področje organizacije javnega sektorja)
  • Delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta (nadomeščanje začasno odsotne delavke).

3. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
  • izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva Univerze v Ljubljani – asistent za področje organizacija javnega sektorja, po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • znanje angleškega jezika.

4. Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).


5. Rok za prijavo: 15 dni od objave.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Telefonska številka: 01 5805 560
E-mail:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in potrdilo o povprečni oceni študija, brez ocene diplomske naloge.