Datum objave: 13.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • D019001 – Visokošolski učitelj/učiteljica
 • Tarifni razred: IX
 • Šifra naziva: 3
 • Naziv: Docent/ka
 • Zaposlitev za določen čas s polovičnim delovnim časom od 1.11.2009 do 30.09.2010.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba: akademski slikar,
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent/ka za področje slikarstva

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in
 • poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi oz. napravami, o uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov (za njuni področji) oz. predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s polovičnim delovnim časom za določen čas 10 mesecev.

5. Rok za prijavo:
Do (5 dni od objave; pisne vloge z življenjepisom)