Datum objave: 16.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:  
FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, 1000 LJUBLJANA

1. Razpisano delovno mesto:

 • INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I
 • /šifra DM: E047031; šifra naziva: 0/
 • Tarifni razred: VII/1
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas  s polnim delovnim časom
 • Poskusno delo:  3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Visokošolska strokovna izobrazba naravoslovne smeri
 • Znanje tujega jezika,
 • Organizacijske sposobnosti
 • 5 let  ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • vodi in nadzoruje in koordinira delo v usmerjenih oddelčnih laboratorijih
 • uvaja nove laboratorijske postopke
 • samostojno izvaja zahtevnejše laboratorijske postopke za potrebe redne in urgentne biopsijske in obdukcijske diagnostike v usmerjenih oddelčnih laboratorijih v okviru svoje strokovnosti
 • sodeluje pri izvajanju pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in strokovnozdravstvenega dela
 • skrbi za evidentiranje  opravljenega dela in in arhiviranje vzorcev
 • skrbi in samostojno izvaja nabavo potrošnega laboratorijskega materiala
 • sodeluje pri načrtovanju nabave, zbiranje in analiziranje podatkov o dobaviteljih s ciljem optimizacije stroškov
 • vrši nadzor nad delovanjem aparatur
 • skrbi za sprotna tehnična popravila aparatur in laboratorijske opreme
 • v skladu z navodili nadrejenega opravlja druga dela in naloge, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam 
 • vodenje ustrezne dokumentacije
 • dnevno vzdrževanje delovne opreme
 • uvajanje novih delavcev
 • priprava poročil o opravljenem delu

Podrobnejši opis:

 • priprava strokovnih podlag za vzdrževalna dela, nabavo opreme in gradnje
 • priprava in vodenje administrativnih postopkov za izvajanje storitev ter vzdrževalnih in investicijskih del
 • pridobivanje in analiza ponudbo za izvedbo storitev ter vzdrževalnih in investicijskih del
 • operativno komuniciranje z izvajalci storitev ter vzdrževalnih in investicijskih del, vodjo službe za upravljanje in vzdrževanje objektov, finančno – računovodsko službo in prodekanom za gospodarjenje
 • operativni nadzor nad izvajalci storitev ter vzdrževalnih in investicijskih del
 • priprava poročil o izvedbi storitev ter vzdrževalnih in investicijskih del
 • vsebinska analiza, usklajevanje in pregled nabav za potrebe laboratorijev Inštituta za šport
 • trženje prostorov fakultete, operativno komuniciranje z najemniki in nosilci programov ter obračunavanje teh dejavnosti 
   

4. Rok za prijavo:
6 dni od 16.10. do  22.10.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Poznik
Telefonska številka:  520 77 33
E-mail: