Datum objave: 16.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

2. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/KA (za področje ustavna ureditev)

3. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba pravne smeri oz. druge ustrezne družboslovne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani – asistent za področje ustavna ureditev -  po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
  • usmerjenost k znanstveno-raziskovalnemu delu,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
  • znanje za uporabo računalniških orodij, znanje angleškega jezika.

4. Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke,
  • kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

5. Rok za prijavo: 5 dni od objave.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
El. pošta:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, morebitno bibliografijo, odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv na UL.