Datum objave: 16.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ (UPRAVNO-PRAVNO PODROČJE)
 • Delovno mesto se razpisuje za določen čas dveh let.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti pravne smeri,
 • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani - docent ali izredni profesor ali redni profesor z upravno-pravnega področja,
 • po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, ki so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
 • retorične sposobnosti,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • znanje za uporabo računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnimi načrti in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi seminarskih del, diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo: 90 dni od objave.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
El. pošta:

 
Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, bibliografijo, morebitno odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv na UL.