Datum objave: 20.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 – J017101   (M/Ž)
za določen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • visokošolska  izobrazba  - družboslovne smeri
  • komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje uporabe računalnika in uporabniških programskih paketov
  • dve leti delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

  • spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike
  • priprava mednarodnih razpisov in spremljanje razpisov za tečaje in konference ter po potrebi sodelovanje pri pripravi le-teh
  • sodelovanje pri predstavitvah članice na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih in študentskih zadev
  • informacijsko svetovalno delo s študenti
  • administrativno vodenje dodiplomskega, podiplomskega študija, specializacij
  • priprava in oblikovanje seznama predavanj članice in oblikovanje drugih gradiv za študente

4. Rok za prijavo: 5 dni  od 20.10.2009  do vključno 25. 10. 2009

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Darko Klobučar

Telefonska številka: 423-11-61