Datum objave: 19.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

1. Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj za področje biokemije na katedri za biokemijo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti, veljavni naziv docent, izredni profesor, redni profesor za področje biokemije, pridobljen na Univerzi v Ljubljani,  retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika

3.  Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
  • predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju,
  • individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
  • preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del,
  • znanstveno raziskovalno delo.

4.  Rok za prijavo:

Od  19.10. 2009   do 18.1. 2010

5.  Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Anton Meden
Telefonska številka: 2419-350
E-mail: