Datum objave: 16.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT VII/2 v nazivu Asistent za muzikologijo
  • za nedoločen čas, za delo s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba muzikološke smeri
  • veljaven habilitacijski naziv asistenta za muzikologijo


3. Kratek opis del in nalog:

  • izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,
  • opravljanje drugih dela po odredbi neposredno predpostavljenega vodje oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo:
8 dni, do vključno 24.10.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: