Datum objave: 26.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:

Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12,
Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:   

 • VISOKOŠOLSKI/A UČITELJ / UČITELJICA
 • za področje inženirskih materialov
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 •  Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   doktorat znanosti
 •  Veljaven habilitacijski naziv: docent, izr. prof. ali redni prof. za habilitacijsko področje  inženirski materiali
 •  Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • Delovne izkušnje: /
 • Poskusno delo: /

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in  mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno
 • izobraževanje in   poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme   in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mestu

4. Rok za prijavo:
30 dni (do 26. 11.  2009)

5. Kontaktna oseba na članici:
izr. prof. dr. Boštjan Markoli, tel. 470 46500