Datum objave: 30.10.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 05.11.2009)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za Agronomijo , Jamnikarjeva 101, Ljubljana 


1. Razpisano delovno mesto:

 • RAZISKOVALEC/KA -  H017004  (M/Ž)
 • za določen čas od 5.11.2009 do 31.12.2009
 • s polovičnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti
 • eno leto delovnih izkušenj


3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo:
5 dni  od 01.11.2009  do vključno 05.11.2009

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tea Kuzman
Telefonska številka: 423-11-61
E-mail: