Datum objave: 03.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:  
FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, 1000 LJUBLJANA

1. Razpisano delovno mesto:

 • STROKOVNI DELAVEC VI
 • šifra DM: J016037; šifra naziva: 0
 • Tarifni razred: VI
 • Trajanje zaposlitve: za  določen čas  1 leta  s polnim delovnim časom  z možnostjo podaljšanja v skladu z ZDR

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja izobrazba  družboslovne smeri
 • Organizacijske sposobnosti,
 • Komunikativnost
 • Znanja za uporabo računalniških programov,
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:

 • informacijsko svetovalno delo s študenti,
 • dela v zvezi z izvedbo vpisa na vse stopnje študija (npr. zbiranje ustreznih potrdil in drugih dokazil, ki so potrebni za vpis)
 • vsa dela v zvezi z izvedbo in objavo rezultatov  izpitov  za študente s statusom študenta na vseh stopnjah študija
 • dela v zvezi z izvedbo  in objavo rezultatov  diferencialnih in komisijskih  izpitov ter izpitov študentov brez statusa
 • sodelovanje pri tehnični izvedbi informativnega dneva
 • vodenje evidenc študentov
 • obveščanje študentov v zadevah, ki se nanašajo na pedagoški proces na dodiplomskem in specialističnem študiju
 • izdaja potrdil  o  vpisu,  o opravljenih izpitih in ostalih potrdil, ki so vezana na status študenta
 • vodenje študentskih kartotek
 • organizacija zagovora diplomskega dela  in priprava potrebne dokumentacije
 • organizacija in priprava dokumentacije ob podelitvi diplom za vse stopnje študija
 • priprava podatkov za statistična poročila
 • ostala dela po navodilih vodje študentskega referata


4. Rok za prijavo:
Od 6.11.2009 do 13.11.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Poznik
Telefonska številka:  520 77 33
E-mail: