Datum objave: 05.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  90 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za biologijo,
Večna pot 111
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ
 • za področje FIZIČNA ANTROPOLOGIJA  
 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti 
 • veljavni učiteljski naziv za področje Fizična antropologija 
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih in izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

4. Rok za prijavo:
90 dni od objave (05. 11. 2009 do 04. 02. 2010)
Pričetek dela: 15. 02. 2010
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in
bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 256 69 94
E-mail: