Datum objave: 06.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 16.07.2009)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za krajinsko arhitekturo,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI SODELAVEC – ASISTENT ZA PODROČJE KRAJINSKO OBLIKOVANJE (M/Ž)
 • za določen čas  enega leta s polnim delovnim časom (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu).

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba – kraj.arhitektura
 • izvolitev v naziv asistent za področje Krajinsko oblikovanje

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo: 
od 06.11.2009 do vključno 10.11.2009

 • Pričetek dela 17. 11. 2009

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tomaž Podboj
Telefonska številka: 01 423 11 61