Datum objave: 05.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: EKONOMSKA FAKULTETA


1. Razpisano delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1
 • Delovno mesto se objavlja za zaposlitev s predvidoma 16.11.2009 za določen čas enega leta s polnim delovnim časom
 • Pogoji za opravljanje dela:
 • Univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri
 • Organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov, znanje angleškega jezika
 • 2 leti delovnih izkušenj
 • 3 mesece poskusno delo


2. Kratek opis dela in nalog:

Delo na navedenem delovnem mestu obsega:

 • pomoč pri organizacijski podpori mednarodne, nacionalne in tržne raziskovalne dejavnosti fakultete in fakultetnim inštitutom ter opravljanje administrativnih del za fakultetno Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij z izdelavo statističnih poročil in analiz ter arhiviranje dokumentov raziskovalne dejavnosti z vodenjem dokumentacije, izstavljanje računov, sestavljanje pogodb in izdajanje potnih nalogov,
 • spremljanje in obveščanje o aktualnih razpisih za domače ter evropske in druge mednarodne projekte,
 • vodenje rokovnika zadolžitev prodekana in delovodnika važnejših zadev z evidentiranjem ter arhiviranjem dokumentov,
 • spremljanje predpisov s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanje s pristojnim ministrstvom oz. agencijo ter UL,
 • vpis raziskovalcev v bazo in skrb za ažurnost podatkov s tehnično kontrolo izvajanja raziskovalnih projektov in spremljanjem raziskovalnih ur,
 • vzdrževanje informacijskega sistema za raziskovalno dejavnost in urejanje spletne strani RCEF,
 • spremljanje pogodbenih obveznosti v posameznih raziskovalnih projektih,
 • izdelava računov in avtorskih ter podjemnih pogodb,
 • pomoč pri sestavi bibliografij in nabavi literature za raziskovanje, pomoč pri pripravi člankov za objavo, računalniških obdelav za raziskovalce, pripravah za razpise,
 • tehnično delo pri pripravi delovnih zvezkov fakultete in administrativna pomoč pri urejanju revije Economics and Business Review,
 • priprava letnega programa porabe sredstev za individualno raziskovalno delo s spremljanjem in evidentiranjem porabe sredstev,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.


3. Rok za prijavo:

Delovno mesto je objavljeno na območni enoti Zavoda RS za zaposlovanje dne 3.11.2009 s 5-dnevnim rokom za prijavo.

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 5892 – 437
E-mail: