Datum objave: 05.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2


1. Razpisano delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III
 • V TAJNIŠTVU ODDELKA ZA FILOZOFIJO (m/ž)
 • za nedoločen čas, delo s polnim delovnim časom in
 • poskusnim delom  3 mesece


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba  družboslovne ali  humanistične smeri
 • produktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
 • zaželene delovne izkušnje na podobnih delih
 • obvladovanje računalniških programov v okolju Microsoft Office
 • komunikativnost in organizacijske sposobnosti
 • poznavanje predpisov s področja visokega šolstva

3. Kratek opis del in nalog:

 • sodelovanje pri organizaciji izvedbe študijskega procesa v skladu s potrjenimi študijskimi programi in sodelovanje pri pripravi oz. prenovi študijskih programov na vseh stopnjah študija,
 • v sodelovanju s predstojnikom oddelka izdelava seznama predavanj, najav obsega pedagoškega dela in sestava urnikov za vse stopnje študija,
 • samostojno urejanje podatkov v študentskem informacijskem sistemu
 • sodelovanje pri organizaciji mednarodnih izmenjav študentov,
 • v sodelovanju s predstojnikom oddelka priprava programa dela oddelka in finančnega načrta ter poročila o delu in realizaciji finančnega načrta
 • sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj, konferenc, simpozijev ipd. v organizaciji oddelka (tudi mednarodnih) in gostovanj tujih predavateljev na oddelku
 • svetovalna, administrativno-tehnična in organizacijska pomoč predstojniku pri opravljanju njegovih nalog
 • urejanje sprejete in oddane pošte oddelka, pisanje zapisnikov na sejah in sestankih oddelka, vodenje arhiva tajništva oddelka ter nabava pisarniškega materiala za potrebe oddelka

4. Rok za prijavo:
do vključno 13. 11. 2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 241 1030
E-mail: