Datum objave: 10.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za maksilofacialno in oralno kirurgijo za
 • nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktor medicine, doktor dentalne medicine
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Maksilofacialna in oralna kirurgija
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:

8 dni, od 10.11.2009 do 18.11.2009

 
5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: