Datum objave: 13.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: 

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za habilitacije
 • šifra DM: J017102/
 • Tarifni razred: VII/2
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba pravne ali družboslovne smeri
 • dve leti ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti

3.    Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • sodeluje in usklajuje naloge službe rektorata
 • izvršuje sklepe organov univerze
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe rektorata
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • samostojno opravlja strokovno analitična dela in pripravlja gradiva za habilitacijsko komisijo UL,
 • vodi evidence s  področja habilitacij,
 • koordinira habilitacijske postopke s članicami,
 • svetuje članicam pri reševanju zahtevnejših primerov,
 • oblikuje  poročila, sklepe in  stališča za delo habilitacijske komisije,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.       

4.    Rok za prijavo:
13.11.2009 – 18.11.2009
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani,
Kadrovska služba rektorata,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

5.    Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: