Datum objave: 17.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za družinsko medicino
 • za nedoločen čas
 • z nepolnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: dr. med.
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Družinska medicina.
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, začetek 17.11.2009.

 
5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: predstojnik Katedre za družinsko medicino prof. dr. Igor Švab
Telefon: 01 438 6915.