Datum objave: 16.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: EKONOMSKA FAKULTETA,
Ljubljana,
Kardeljeva pl. 17


1. Razpisano delovno mesto:

 • VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI I 
 • J017935
 • Vodja  Računovodsko - finančne službe (M/Ž)
 • Delovno mesto se objavlja za zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ekonomske smeri,
 • organizacijske sposobnosti in izkušnje,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom,
 • 3 leti ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delih.

3. Kratek opis dela in nalog:

   Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju;
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev;
 • sodeluje in usklajuje naloge službe;
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze;
 • koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo univerzo;
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe;
 • oblikuje zapisnike;
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega;


Podrobnejši opis:

 • vodenje in nadzor dela v računovodsko finančni enoti v skladu z veljavnimi predpisi;
 • kontrola in usmerjanje dela analitičnih knjigovodstev in glavne knjige;
 • izdelovanje mesečnih in periodičnih računovodskih izkazov in drugih poročil;
 • sodelovanje pri izdelavi letnega računovodskega poročila in zaključnega računa;
 • pripravljanje finančnega načrta po denarnem toku in sodelovanje pri pripravi predlogov letnih planov po obračunskem načelu;
 • sodelovanje pri pripravi računovodskih in finančnih aktov in internih navodil;
 • sodelovanje z vodji enot pri pripravi kalkulacij cen;
 • pripravljanje in izdajanje navodil za izvajanje letnega popisa ter nudenje pomoči pri pripravi podatkov za popis;
 • sodelovanje pri razvijanju računalniški programov na finančno-računovodskem področju;
 • skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela;
 • tekoče spremljanje zakonodaje s finančno računovodskega področja;
 • nadomeščanje pomočnika tajnika za računovodsko-finančne zadeve;   


3. Rok za prijavo:
 8 dni po objavi


5. Kontaktna osebna na članici:
Ime in priimek: Zlatka Kovač Tušek
Telefonska številka: 01/5892 435
E-mail: zlatka.kovac.tusekf.uni-lj.si