Datum objave: 17.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12,
Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:  

 • ASISTENT (m/ž)
 • za področje geologije  
 • za določen čas 24 mesecev s polnim  delovnim časom

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   univ. dipl. inž. geologije
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje  geologije
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: geološko  kartiranje, snemanje sedimentoloških profilov,  delo v laboratoriju,. smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
 • Delovne izkušnje: /
 • Poskusno delo: /

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
8 dni   do 25.11. 2009

5. Kontaktna oseba na članici:
doc.dr. Marko Vrabec, tel. 2000 430