Datum objave: 20.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


  • BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 


1. Razpisano delovno mesto:

  • RAZISKOVALEC (M/Ž)
  • za določen čas (1 leto) s polnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba (mikrobiologija)
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti


3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: 5 dni do vključno 29.11. 2009

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: mag. Selma Uršula MUHAR

Telefonska številka: 423 11 61