Datum objave: 23.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

 • ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA za določen čas enega leta od 01.01.2010 do 31.12.2010.
 • Šifra delovnega mesta: D010003
 • Tarifni razred: VII/2
 • Šifra naziva: 3

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolski izobrazbi
 • Veljaven habilitacijski naziv: strokovni sodelavec
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve
 • usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje angleškega jezika,       
 • osnovna znanja za  varno delo organizacijske sposobnosti, komunikativnost

Delovne izkušnje:

 • 1 leto delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izvaja 
 • praktično usposabljanje

3.     Opis dela in nalog :

 • organiziranje praktičnega usposabljanja (pedagoške prakse) z izdelavo vsebin in
 • operativnih načrtov usposabljanja z določitvijo kontaktnih oseb v zunanjih
 • organizacijah (zavodih) za posamezno študijsko leto in spremljanje dela študentov,
 • koordiniranje poteka praktičnega izobraževanja
 • spremljanje možnosti za praktično usposabljanje oziroma strokovno prakso v tujini, vodenje evidenc, obveščanje študentov in pripravo dokumentacije
 • analize dnevnikov študentov, poročil mentorjev, sestava poročil o izvedbi pedagoške prakse,
 • sodelovanje z zavodi in državnimi organi ali organi lokalnih skupnosti pri proučevanju,pripravi, planiranju in izvedbi usposabljanja ter izbiri svetovalcev v zunanjih institucijah,
 • vodenje evidenc študentov po smereh študija in predvidenih tem ter predlogov programov praks v povezavi s prostimi mesti,
 • vodenje evidenc opravljenih nalog in evidenc sodelavcev in učiteljev ter svetovalcev - mentorjev v zunanjih institucijah z izdelavo obračunov, avtorskih pogodb in evidenc o porabi sredstev
 • priprava podlag za izdelavo pogodb o praktičnem usposabljanju in izdelava okvirnih programov dela za študente v času opravljanja prakse
 • sestavljanje urnika oddelka
 • pomoč pri delu predstojnika oddelka (pisanje zapisnikov, pošta, koordinacija na ravni oddelka)
 • opravljanje drugih nalog po nalogu predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 • spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna
 • priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike,
 • sodelovanje pri predstavitvah članice  na internetu in računalniških mrežah s
 • področij študijskih in študentskih zadev,
 • informacijsko svetovalno delo s študenti,
 • administrativna pomoč pri vodenju, organizaciji in izvedbi posameznih nalog referata za podiplomski študij,
 • priprava osnov za predloge za vodstvo in organe fakultete s področja dela referata za študentske zadeve,
 • priprava in izdelava delov statističnih poročil s področja dela referata za študentske zadeve,
 • priprava seznama predavanj, urnika in oblikovanje drugih gradiv za študente
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu pomočnika tajnika fakultete za študijsko področje in tajnika fakultete, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.    Rok za prijavo:
 30 dni

5.     Kontaktna oseba na članici:
  Ime in priimek: Barbara Mlakar
  Telefonska številka: 01 / 5892 305
  E-mail: