Datum objave: 27.11.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE UMETNOSTNE ZGODOVINE
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja umetnostne zgodovine
 • izvolitev v naziv visokošolskega učitelja za področje umetnostne zgodovine,
 • reference s področja umetnostni starega veka
 • znanje slovenščine
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev


3. Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo:
30 dni, do vključno 28. 12.2009

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: