Datum objave: 01.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

1. Razpisano delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – PRIPRAVNIK – M/Ž
 • Delovno mesto se razpisuje za 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (bolonjski sistem) družboslovne smeri,
 • znanje za delo z računalnikom,
 • znanje angleškega jezika (dobro).
 • Ostale zaželene lastnosti oz. sposobnosti : komunikativnost,  samostojnost, veselje do dela z ljudmi.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • sodelovanje pri pripravi izvedbe predmetnikov za študijske programe I. stopnje;
 • sodelovanje pri pripravi razpisa za vpis v študijske programe na I. stopnji in priprava obvestil za vpis;
 • priprava pogodb o izobraževanju na študijskih programih I. stopnje;
 • vodenje evidenc na študijskih programih I. stopnje;
 • izvedba vpisa na študijskih programih I. stopnje;
 • posredovanje informacij in svetovanje študentom na študijskih programih I. stopnje;
 • strokovna in administrativna pomoč komisiji za dodiplomski študij (študij na I. stopnji);
 • samostojno opravljanje vseh nalog, povezanih z zaključkom študija študenta oz. z diplomo na študijskih programih  I. stopnje;
 • vodenje postopkov vpisov po merilih za prehode, vzporednega študija in študija diplomantov.

4. Rok za prijavo:
do vključno 16. 12. 2009.
Kandidati/ke naj k vlogi priložijo tudi kopijo diplome.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja D. Murgelj; el. naslov: .