Datum objave: 04.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/-KA na Inštitutu za biokemijo za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu)
  • s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba naravoslovne smeri.
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Biokemija in molekularna biologija.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
8 dni, od 4. 12. 2009
Predviden začetek dela: 21.1.2010


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:
predstojnica Inštituta za biokemijo prof. dr. Ana Plemenitaš
Telefon: 01 543 7640